Reklamacje i Zwroty


Reklamacje:
 
 
Proces reklamacji w internetowym sklepie meblowym allemeble.com
 
 
Prawo do odstąpienia od umowy kupna.
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku " O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od otrzymania towaru. Po odstąpieniu od umowy należy zwrócić towar w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 
Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient.
 
W celu odstąpienia od umowy bardzo prosimy o wypełnienie formularza zwrotu dołączonego do otrzymanego towaru oraz przesłanie na nasz adres korespondencyjny  lub elektonicznie na skrzynkę mailową biuro@allemeble.com.
Pieniądze za zwracane zamówienie zostaną wpłacone na konto podane w formularzu w ciągu 14 dni. Wszelkie przesyłki „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
 
Prawo do odstąpienia od umowy kupna obowiązujące od 25 grudnia 2014 roku.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej czyli  kiedy kupujący jest osobą fizyczną oraz dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient.
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Formularz zwrotu można pobrać Tutaj